مجله چشم پزشکی ایران- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ | 
راهنمای نویسندگان

هدف از انتشار مجله چشم‌ ‎ پزشکی، بالا بردن سطح دانش چشم‌پزشکان و پژوهشگران فارسی زبان و آشنا ساختن آنها با تحولات و ترقیات علم پزشکی، چشم‌پزشکی و عرضه فعالیتهای علمی پزشکان، چشم‌پزشکان و پژوهشگران ایرانی می‌ ‎ باشد.

خواهشمند است در تهیه و ارسال مقاله برای این مجله به نکات زیر توجه داشته باشید:

1- آئین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شود و حتی المقدور از کلمات فارسی استفاده شود.

2- مقالات ارسالی باید در سه نسخه تهیه شده و فقط بر روی یک طرف کاغذ سفید تایپ شود.

3- در صفحه اول باید نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان (فارسی و انگلیسی)، عنوان دانشگاهی و مرتبه علمی، بیمارستان و بخشی که تحقیق در آن انجام شده، عنوان مقاله، تاریخ ارسال، نشانی دقیق و همچنین شماره تلفن نویسنده ذکر گردد.

4- مقالات پژوهشی باید مشتمل بر عنوان گویا، خلاصه (انگلیسی و فارسی)، مقدمه، موارد و روشها (روش بررسی یا عمل)، بحث، نتیجه و استنتاج باشد و به ترتیب تنظیم گردد. خلاصه مقاله دارای حداکثر 250 کلمه باشد.

5- در هر شماره چند مقاله معرفی مورد چاپ می ‎ گردد.

6- در هر شماره یک مقاله مروری در صورتی که از کلیه منابع معتبر و با دقت و بصیرت کامل استخراج شده باشد، چاپ می ‎ شود.

7- مراجع باید در آخر مقاله به ترتیبی که در متن مقاله به آنها اشاره شده مطابق روش زیر تنظیم و شماره ‎ گذاری شود (مراجع فارسی به طور مجزا قبل از مراجع انگلیسی نوشته شود).

الف) اگر ماخذ، مقاله چاپ شده در مجله باشد به ترتیب زیر تنظیم می ‎ شود :

ـ نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم نویسنده، عنوان کامل مقاله، شماره چاپ: محل یا شهر نشر: اسم ناشر، سال انتشار، صفحه شروع، صفحه ختم مقاله.

ب ) اگر ماخذ، کتاب باشد به ترتیب زیر تنظیم می ‎ شود :

ـ نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم نویسنده، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ: محل یا شهر نشر: اسم ناشر، سال انتشار، صفحه شروع، صفحه ختم مطلب.

8- شکلها و منحنیها و جداول هر یک نبایستی از 12×8 سانتیمتر تجاوز کند و در متن به شماره آنها اشاره گردد.

9- عکسهای ارسالی مقالات باید اصل بوده و به صورت فتوکپی نباشند و جهت آنها نیز مشخص گردد. نام مولف و عنوان مقاله باید با مداد پشت هر عکس نیز نوشته شود. به منظور حفظ اسرار پزشکی، عکسها باید به نحوی فرستاده شود که قابل شناسایی نباشند.

10- مجله از چاپ مقالاتی که قبلاً در نشریات دیگر منتشر گردیده، معذور است.

11- مقاله ارسالی بایستی برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

12- استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل ماخذ آزاد است.

13- مقالات رسیده به دفتر مجله حداقل برای اظهارنظر نزد دو نفر از دانشمندان و متخصصین مربوطه ارسال خواهد شد.

14- اجازه چاپ مقالات فقط با نظر هیئت تحریریه و تایید آنها و پس از ویراستاری نهایی امکانپذیر می ‎ باشد.

15- نویسندگان مقالات مسئول نوشته ‎ ها و مدافع مطالب مقاله چاپ شده خواهند بود.

16- هیئت تحریریه مجله در رد یا قبول و یا اصلاح مقالات آزاد است.

17- برای اجتناب از دوباره ‎ کاری و سرعت انجام مراحل چاپ، در صورتی که مقاله حروفچینی کامپیوتری شده، دیسکت آن را برای دفتر مجله ارسال دارید.

خواهشمند است مقالات خود را به نشانی زیر ارسال فرمایید :

تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به چهارراه فاطمی، کوچه هما، پلاک 4 ، طبقه دوم، دفتر انجمن چشم‌پزشکی ایران

نشانی مطلب در وبگاه مجله چشم پزشکی ایران:
http://irjo.org/find.php?item=1.64.10.fa
برگشت به اصل مطلب